#
13
0
Servicis
190

Parc Empresarial "El Campaner"

Parc Empresarial "El Campaner"

La comercialització de parcel·les d'ús industrial disponibles al Parc Empresarial "El Campaner" d'Alcalà de Xivert promogut per l'IVACE es regeixen per Plecs de Condicions.

Els plecs arrepleguen les modalitats de venda amb abonament total del preu o amb pagament ajornat, el dret de superfície i l'arrendament Ad Aedificandum per a l'adquisició de les parcel·les de sòl industrial.

La forma d'adjudicació de les mateixes serà mitjançant concurs.

Els preus establits per a les parcel·les, segons taxació de perit independent, són de 50 €/ m²
Entre els criteris per a avaluar les sol·licituds presentades es tindrà en compte la creació de llocs de treball i el manteniment d'ocupació, la integració de treballadors discapacitats, així com la creació d'ocupació d'empreses d'economia solidària, comerç just, cooperatives i associacions de caràcter social.

També es valorarà l'import de la inversió a realitzar, la prestació de serveis complementaris que afavorisquen a la resta d'empreses instal·lades en el parc empresarial, la reubicació d'indústries existents en nuclis de població i la inversió projectada en R+D+i.

Terminis presentació sol·licituds

Els nous plecs contemplen fins a sis terminis per a la presentació de les sol·licituds.

PRIMER TERMINI: del 9 de maig de 2017 al 3 de juliol de 2017.

SEGON TERMINI: del 4 de juliol de 2017 al 4 de setembre de 2017.

TERCER TERMINI: del 5 de setembre de 2017 al  3 de novembre de 2017.

QUART TERMINI: del 6 de novembre de 2017 al 2 de gener de 2018.

CINQUÈ TERMINI: del 3 de gener de 2018 al 2 de març de 2018.

SISÈ TERMINI: del 5 de març de 2018 al 3 de maig de 2018.

Les sol·licituds podran presentar-se en el registre general de IVACE o en l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert.

Tota la informació sobre els plecs es troba disponible en la pàgina web www.ivace.es, en el telèfon 961209626 o bé es pot sol·licitar en el correu electrònic promocion.ivace@gva.es

Podran participar en el procés de selecció aquelles empreses i/o empresaris que pretenguen desenvolupar qualsevol de les activitats industrials o serveis permesos i que complisquen amb els requisits establits en el plec.

MÉS INFORMACIÓ I TOTA LA DOCUMENTACIÓ EN:

http://www.sepiva.es/parques/el_campaner