#
13
0
Servicis
25

Telèfons

TELÈFONS D'INTERÈS

L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert – Alcossebre t'ofereix la guia de telèfons d'interès de la població, per qualsevol consulta fica't en contacte amb el mateix al telèfon (+34) 964 410 301.

Ajuntament Alcalà de Xivert (+34) 964 410 301

Oficines Municipals Alcossebre (+34) 157 376

Policia Local (+34) 964 410 000 / 608 866 103

Guàrdia Civil (+34) 964 410 002

Oficina Turisme Alcossebre (+34) 412 205

Càmera Agrària (+34) 964 410 006

Jutjat de Pau (+34) 964 410 354

Serveis Socials / Seafi (+34) 964 157 150

Cesal / Epa 964 150 162

Biblioteca Alcalà (+34) 150 080

Biblioteca Alcossebre (+34) 964 414 226

Ceip Lo Campanar (+34) 964 336 052

Ceip La Mola (+34) 964 336 075

IES Serra d'Irta (+34) 964 336 085

Centre Salut Alcalà (+34) 964 336 030
Urgències (+34) 964 336 035

Centre Salut Alcossebre (+34) 964 158 110

Creu Roja Alcalà (+34) 150 035

Farmàcia Ezequiel Tortajada (+34) 964 410 018

Farmàcia Carolina León (+34) 964 410 036

Farmàcia Sara Roig (+34) 964 414 633

Farmàcia José Muñoz (+34) 964 414 114

Local del Pensionista d'Alcalà (+34) 964 411 164

Local del Pensionista d'Alcossebre (+34) 964 413 230

Hospital Comarcal Vinaròs (+34) 964 477 000

Emergències 112

Bombers 080

Policia Nacional 091

Guàrdia Civil 062

Telèfon recollida gratuïta de voluminosos 900 505 523

Telèfon gratuït avaries enllumenat públic 900 103 604

Telèfon avaries xarxa aigua potable (+34) 964 410 373